زیاد یادمرگ.بی رغبتی به دنیا.میل شدید به دنیا. اثر یادمرگ

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.