راه محبوب شدن.جذب دل مردم.اخلاق سبب محبوبیت.ارزش اخلاق

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.