دوری از موضع تهمت.کتمان سر.دفع سوء ظن دیگران.در اختیاز داشتن سر

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.