حسن ظن به مومن.حمل برصحت.راه دفع اختلافات.برخورد با احتمالات

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.