بهره مندی از نعمت.نعمت بودن عبادت.ارزش عبادت.سخت ندانستن عبادت

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.