بدترین بنده.نفاق.دورویی.عدم صداقت در دوستی

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.