اهل نجات.سازگاری قول و عمل.نشانه نجات یافتن.صداقت در گفتار

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.