یک قدم تا خدا.ترک دنیا.ترک امیال نفسانی.نزدیک بودن خدا

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.