پسر آیت الله شاه آبادی.احترام به استاد.کنترل خشم.رسیدن علم به قلب

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.