عابدترین مردم. عابدترین اقامه کننده واجبات. اهمیت انجام واجبات. معنای حقیقی عابد

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.