انجام واجبات و ترک محرمات. باورع ترین مردم. عابدترین مردم. باکوشش ترین مردم

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.