آیا در این بهشتی که وعده دادن"مومن کاری بجز سکس نداره؟تو این دنیا زجر میکشیم که تو بهشت فقط با حوریان بخوابیم؟این بهشتی که به مومنین وعده دادن فقط آقایون میرن؟پس جای خانوما کجاست؟اونا چیکار میکنن؟
آیا دینداری بخاطره 1 وجب زیره شکمه؟
فغان از دست جهالت و بی فکری ما که بااین کلمات و وعده های دروغین ایران را نابود کردند.

نوشته های زیرو بخونید و خون گریه کنید
.
.
.
.
.
.

(دربهشت)توان بدنی انسان درکامیابی از زنان به اندازه صد نفر می گردد. کتاب کنزالعمال، جلد14، ص 468

بهترین چیزهایی که مردم در دنیا و آخرت از آنها لذّت می‌برند، لذت آمیزش و بهره برداری از زنان می‌باشد. (کتاب وسائل، جلد14، ص 468)

همانا بهشتیان به چیزی بیشتراز نکاح اشتها ندارند و لذت نمی‌برند. (کتاب لثالی، ص 503)

حوری از خیمه خود بیرون آید و روی به تخت مؤمن بخرامد و چون به نزد مؤمن می آید با پانصد سال ازسالهای دنیا همدیگر را بوسه زنند که برای هیچ کدامشان ، خستگی و ملال حاصل نمی گردد. هرمؤمنی را هفتاد زوجه از حوران می دهند و چهار زن از آدمیان، که ساعتی با حوریّه صحبت می‌دارد و ساعتی با زن دنیا و ساعتی باخود خلوت می کند و بر کُرسیها تکیه زده‌اند و بایکدیگر صحبت می‌دارند. (بحارالانوار،ج 8، ص 157، ح 98)

بیشتر نهر های بهشتی از نهر کوثر است که در کناره آن دختران نار پستان (مانند گیاه) می‌رویند. در بهشت نهری وجود دارد که در دو طرفش دختران باکره سفید روی و سفید پوش نشسته‌اند و مشغول تغنی (آواز خواندن) هستند. (بحارالانوار،ج۸،ص۱۹۶)

دوشیزگان با چنان صدایی می خوانند که خلایق تا کنون چنین صدایی را نشنیده‌اند و این نعمت، بالاترین نعمات بهشتی است این دوشیزگان به تسبیح (ذکر صفات الهی) تغنی میکنند. (بحارالانوارص۱۲۷)

هریک ازآن حوریان، هفتاد حلّه پوشیده اند و سفیدی ساق ایشان از زیر هفتاد حلّه معلوم است. از جماع با هر یک ازآن حوریان لذّت صد مرد را می یابد که هریک چهل سال خواهش مجامعت و آمیزش داشته باشند و برایشان میسّر نشده باشد. (بحارالانوار،ج 8، ح 205)

پس آن مؤمن با قوّت صد جوان با آن حوری جماع و آمیزش کند و یک آغوش با او هفتاد سال طول می کشد. مؤمن متحیّر می باشد که نظر به کدام اندام حوری بکند، بر روی او یا بر پشت او یا بر ساق او، بر هر اندام او که نگاه می کند از شدّت نور و صفا، روی خود را درآن مشاهده می نماید. پس دراین حال زن دیگری بر او مشرف میگردد که خوشروتر و خوشبویتر از اوّلی است. (بحارالانوار،ج 8، ح 205)

هیچ مؤمنی داخل بهشت نمی شود مگر آنکه خداوند غنیّ ، پانصد حوری به او عطا می‌فرماید که با هر حوری هفتاد غلام وهفتاد کنیز نیز می‌باشد که هریک مانند لؤلؤ منثور و لؤلؤ مکنون می‌باشند. (بحارالانوار،ج 8، ح 205)

جهت اطلاع عزیزان
داروخانه ای هم در بهشت الله وجود دارد که فقط ویاگرا
می فروشد

ایا این واقعا درست است خواهشا زود جواب را بدهید. باتشکر

با سلام و سپاس از ارتباط¬تان با مركز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

این گونه مراجعه به روایات منطقی و صحیح و معقول نیست و موجب رسیدن به یک جمع بندی درست و دست یافتن به دیدگاه اسلام در این موضوع یا هر موضوع دیگر نمی شود.
به رغم همه تلاش های علما و محدثان در طول قرن های متمادی باز منابع روایی ما دارای برخی نقایص بوده و روایات ضعیف، غیر قابل اعتماد یا غیر قابل قبول در آن موجود است. به همین دلیل ده ها بلکه صدها روایت ضعیف و بی سند برای یک کارشناس دینی ارزشی به مانند یک روایت صحیح ندارد و در رسیدن به نتیجه و جمع بندی به کار او نمی آید. برخی از روایات مورد اشاره در این متن نیز از همین قبیل بوده و ارزش سندی و محتوایی ندارند.
فارغ از روایات متعددی که مثال زده شد؛ آنچه مورد نظر و قابل توجه است، آیات صریح و روایات معتبر و منطبق بر قرآن ومبانی عقلی است که باید در خصوص آن ها به تامل پرداخت و دید آیا در نعمت های بهشتی تنها نعمات جنسی مطرح است و به علاوه در آن مورد هم نوعی تبعیض بین زنان و مردان بهشتی روا داشته شده است؟
اوصافی که در مورد نعمت‌های بهشتی در این متن ذکر شد، تنها بخش کوچکی از نعمت‌های بهشت است که در مقايسه با نعمت ها و لذت هایي كه ذكر نشده اند ناچيزند ،در حالي كه آیات قرآن بیانگر آن است که در بهشت نه تنها اين نعمت ها بلكه هر چيزي كه انسان بخواهد و اراده كند ،برای او فراهم می‌شود. (1)
در بهشت هر چیزی که مورد میل و رغبت بهشتیان باشد و حتي لذت هائي فوق خواسته‌های آنان وجود دارد. (2) خداوند متعال مي فرمايد: " هیچ کس نمی‌داند و در مقابل اعمال خیری که پاکان و نیکان در این جهان انجام می‌دهند، چه نعمت هایی که مایه روشنی چشم است، در جهان غیب برای آنان فراهم شده است". (3) در تفاسیر شیعی و سنی ذیل این آیه حدیثی از رسول گرامی اسلام (ص) بدین مضمون نقل شده: "خداوند فرموده: برای پاداش بندگان شایسته و درستکارم، نعمت هایی آماده کرده ام که نه چشمی آن‌ها را دیده و نه گوش شنیده و نه بر قلب بشری خطور کرده است". (4) بنا بر این نعمت‌های بهشت، حتی منحصر در آنچه در قرآن و يا روايات بيان شده نمی‌باشد.
البته بیشتر نعماتی که در قرآن بیان شده نعمات مادی است زیرا این امور برای عموم مردم، بسیار محسوس تر و لذت‌بخش تر بوده است. به همین جهت قرآن به عنوان نمونه به اين نوع لذت هاي بهشتي بيش تر اشاره مي نمايد؛ اما جداي از همه نعمت هاي جسمي، اصل نعمت هاي بهشتي نعمت ها و لذت هاي روحاني و معنوي مي باشد كه با نعمت هاي جسمي بهشتي قابل مقايسه نمي باشد. مثل خوشی و سلامتی و طول عمر و بالاتر از آن جاودانگی و اين كه در آن جا هیچ غم، بیماری و غصه وجود ندارد . جز خوشی و لذت نیست، آن جا كسي سخن بیهوده ای بر زبان نمی‌آورند و نمی‌شنوند (5)، نه ترس و اندوهی دارند (6)، و نه در دل، کینه و کدورتی. (7) و سخنی جز سلام و درود و تحیت بین آنان نیست. (8)
به علاوه يكي از بالاترين لذت ها و نعمت هائي كه در بهشت نصيب انسان هاي صالح مي شود، نعمت رضوان الهی (9) و لقای الهي (10) می باشد. بهشتيان در اين مقام لطف هایی از پروردگارشان دریافت می‌دارند که ایشان را غرق سرور می‌سازد. هیچ کس نمی‌تواند تصوری از مرتبه آن سرور داشته باشد (11) و این سعادت بی مانند و نعمت‌های وصف ناشدنی و رحمت و رضوان و قرب الهی برای همیشه ادامه خواهد یافت (12) و پایانی نخواهد داشت. (13)
تامل در آیات قرآن نشان می دهد که همه این نعمات مشترک بین همه بهشتیان اعم از زنان و مردان است و انحصاری در مورد مردان وجود ندارد؛ مثلاً قرآن کریم می فرماید: « وَ لَهُمْ فيها أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ ؛(14) برای بهشتیان در آن جا همسرانی پاک و پاکیزه است». ضمیر «هم» در آیه به همه بهشتیان اعم از زن و مرد برمی‌گردد، نه فقط به مردان بهشتی. ازواج هم جمع زوج به معنای همسر است، نه زوجه به معنای زن. در آیه دیگر هم می‌فرماید:
« وَ زَوَّجْناهُمْ بِحُورٍ عين؛(15) آن ها را با همسرانی درشت و زیبا چشم تزویج گردانیم». در این آیه هم ضمیر به همه بهشتیان برمی‌گردد.
«حورعین» وصف زیبایی همسران بهشتی اعم از زن و مرد است، زیرا واژه «حور » هم جمع احور (مرد سیاه چشم) و هم جمع حوراء (زن سیاه چشم) است. واژه «عین» جمع اعین (مرد درشت چشم) و جمع عیناء (زن درشت چشم) است.(16)
پس داشتن همسر در بهشت برای مرد و زن مطرح است. گرچه قرآن کریم به دلیل حفظ ادب از همسران زنان و چگونگی کیفیت لذت بردن آن ها از مردان به تفصیل و روشنی سخن نگفته، ولی در این نکته جای تردید نیست که زنان مثل مردان از لذات بهشتی مناسب مورد علاقه‌شان برخوردار هستند.
اين حقيقتي است كه به صراحت در چند جاي قران بيان شده است. تاكيد شده كه در بهشت هر چه دل‌ها بخواهد و چشم‌ها لذت برد، وجود دارد(وَ فيها ما تَشْتَهيهِ الْأَنْفُسُ وَ تَلَذُّ الْأَعْيُن).(17) طبق این آیه که مطلق آمده، معلوم می‌شود که لذت‌های گوناگون بهشتی عمومی است. هیچ کدام از زن و مرد از لذت‌های مورد علاقه‌شان بی نصیب نخواهند بود.
جهت اطلاع بیش تر می توانید کتاب پیام قرآن آیه الله مکارم شیرازی، ج6، مبحث نعمت های جسمانی و مبحث لذات روحانی بهشت را مطالعه بفرمایید.

پی‌نوشت‌ها:
1. نمل (27)، آیه 21 و فرقان (25)، آیه 16 و زمر (39)، آیه 34 و فصلت (41)، آیه 31 و شوری (42)، آیه 22 و زخرف(43)، آیات 71 و 70 و ق (50)، آیه 35.
2. ق (50)، آیه 35.
3. سجده (32) آیه 17.
4. طبرسي، تفسیر مجمع البیان، ناصرخسرو 1372ش ، ح 7 و 8، ص 331 و سيوطي، تفسیر درالمنثور، كتابخانه مرعشي ،1404ق، ج 5، ص 276.
5. مریم (19)، آیه 62 و نبأ (78)، آیه 35 و غاشیه (88)، آیه 11.
6. اعراف (7)، آیه 35 و محمد (47)، آیه 28.
7. اعراف،‌ آیه 43.
8. واقعه (56)، آیه 26.
9. آل عمران (3)، آیه 15 و توبه (9)، آیه 21 و 72 و حدید (57)، آیه 20 و مائده (5) آیه 119.
10. قمر (54) آیه 55.
11. سجده (32)، آیه 17.
12. بقره، آیه 25 ـ 28 و آل عمران، آیات 36، 98 و 107.
13. دخان (44)، آیه 56 و فصلت، آیه 8 و انشقاق (84)، آیه 25 و تین (95)، آیه 6.
14 بقره(2) آیه 25.
15. دخان(44) آیه 54.
16. ناصر مکارم شیرازى، پیام قرآن ،نشر دار الکتب الاسلامیه، تهران، بی تا ، ج6، ص261.
17. زخرف (43) آیه 71.