1. امام جماعت مسجد چگونه منصوب یا مشخص می شود؟
2. آیا امام جمعه می تواند امام جماعت را عزل و نصب نماید؟
3. اگر امام جماعت راتب مسجد شرایط امام جماعت را داشته باشد، امام جمعه می تواند به جای او فرد دیگری را معرفی کند؟
4. فرق انتصاب امام جمعه با امام جماعت چیست؟

پرسش: امام جماعت
شرح : 1. امام جماعت مسجد چگونه منصوب یا مشخص می شود؟
پاسخ:
با سلام و شادباش فرا رسيدن سال نو و تشکر از ارتباط­تان با مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
در هر مسجد نماز گزاران آن مسجد می توانند امام جماعت دارای شرایط را انتخاب و مشخص کنند. (1)
پی نوشت:
1 . سوال از دفتر رهبری به شماره 7112467 .

پرسش: 2. آیا امام جمعه می تواند امام جماعت را عزل و نصب نماید؟
پاسخ:
امام جمعه نمی تواند امام جماعت را عزل و نصب نماید. بله امام جمعه می تواند کسی را برای امامت جماعت معرفی کند که اگر مردم قبول کردند اشکالی ندارد.
پی نوشت:
1.سوال تلفنی با شماره 02517112467از دفتر آیت الله خامنه ای.

پرسش: 3. اگر امام جماعت راتب مسجد شرایط امام جماعت را داشته باشد، امام جمعه می تواند به جای او فرد دیگری را معرفی کند؟
پاسخ:
امام جمعه نمی تواند مگر با توافق مردم و در واقع مشخص کننده امام جماعت خود مردم نمازگزار هستند که هر شخص دارای شرایطی را قبول کردند او امام جماعت می شود.(1)
پی نوشت:
1.سوال تلفنی با شماره 02517746666از دفتر آیت الله خامنه ای.

پرسش: 4. فرق انتصاب امام جمعه با امام جماعت چیست؟
پاسخ:
امام جمعه مانند امام جماعت است و در نحوه انتخاب با امام جماعت فرقی ندارد.(1) ولی امروز چنین مرسوم است که امام جمعه از طرف ولی فقیه یا نماینده او منصوب می شود و امام جماعت را مردم انتخاب می کنند.
پی نوشت:
1. امام خمینی، تحریرالوسیله، ج1، ص226.(مطابق با نظر آیت الله خامنه ای)
جهت تسهیل و تسریع در امر پاسخگوئی از این پس، پرسشهای فقهی و احکام شرعی را تنها از طریق سامانه پاسخگوئی پیامکی به شماره 30009640 ، نشانی اینترنتی http://www.30009640.ir/sms و یا تلفن 09640 مطرح نمایید.