با سلام
پرسشگر گرامی ، نماز جعفر طیار را در هر وقتی از شبانه‌روز می‌شود خواند ، اما بهترین زمان خواندن آن روز جمعه بعد از بالا آمدن آفتاب است. (1)
یعنی تقریبا دو ساعت بعد از طلوع آفتاب ، تا هنگام ظهر که آفتاب کاملا بالا آمده است.
پی نوشت:
2. امام خمینی، العروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی، ص500-501.
مفاتیح الجنان، تدوین شیخ عباس قمی،