پاسخ ارائه شده به سؤالِ یک پرسشگر با مشخصات خاص است. در صورتی که سؤال یا ابهامی برای شما ایجاد شده از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.

با سلام،پیش از پرسیدن سوال از شما بخاطر نوع سوالم عذر خواهی می کنم،در اوایل ماه رمضان در حالی که روزه بودم حس شهوت زیادی داشتم و مشغول ور رفتن با آلتم بودم که ناگهان منی از من خارج شد،بدون اینکه قصد استمنا داشته باشم،آیا روزه ام باطل بوده و باید کفاره آن را بدهم؟

پاسخ:
در صورتی که انسان در حال روزه با عمد و آگاهی استمنا کند و منی خارج شود، روزه اش باطل و علاوه بر قضا کفاره هم واجب می شود.(1)
البته این در صورتی که منی از انسان خارج شود توجه داشته باشید که آبی که هنگام تحریک کم شهوت از انسان خارج می شود مذی نام دارد و آن مایع پاک می باشد.
همچنین اگر روزه دار بدون قصد بیرون آمدن منی با خودش بازی کند چنانچه اطمینان دارد که منی از او خارج نمی شود و اگر چه اتفاقا از او خارج شود ، روزه اش صحیح است ولی اگر اطمینان ندارد، در صورتی که منی از او بیرون بیاید روزه اش باطل است.(2)
بنابراین اگر اطمینان داشتید که با آن کار منی او شما خارج نمی شود، روزه صحیح است
خود ارضایی حرام و گناه کبیره است. عوارض نامطلوبی در دنیا و آخرت دارد. ضررهای زیاد بر جسم و روح انسان وارد می کند. کسی که مرتکب خود ارضایی شده، واجب است توبه کند. از خدا طلب عفو و بخشش نماید. اگر واقعا توبه کند و تصمیم بر ترک گیرد، خداوند او را می بخشد.
پی نوشت ها:
1. آیت الله سیستانی، توضیح المسائل، م 1630.
2. همان ، م 1575.