آیات عظام: امام خمینی، خامنه ای، مکارم، سیستانی، وحید خراسانی و صافی گلپایگانی:
گفتن ذکر در سجده واجب قرآن واجب نیست، بلکه اگر کسی که سجده قرآن بر او واجب است، در سجده واجب قرآن پيشانى را به قصد سجده به زمين بگذارد، اگر چه ذكر نگويد كافى است و گفتن ذكر، مستحب( آیت الله صافی، مستحب و مطابق احتیاط) (آیت الله مکارم؛ گفتن ذکر بهتر) است و بهتر است این ذکر گفته شود: «لٰا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ حَقّا حَقّا لَا إِلٰهَ الّا اللّٰهُ ايماناً وَ تَصْدِيقاً لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ عُبُودِيَّه وَ رِقًّا سَجَدْتُ لَكَ يٰا رَبِّ تَعَبُّداً وَ رِقًّا لَا مُسْتَنْكِفاً وَ لَا مُسْتَكْبِراً بَلْ أَنَا عَبْدٌ ذَلِيلٌ ضَعِيفٌ خَائِفٌ مُسْتَجِيرٌ».
آیت الله شبیری زنجانی: گفتن ذكر مستحب است و بهتر آن است كه اين ذكر را بگويد: " سَجَدْتُ لَكَ تَعَبُّداً وَ رِقَّاً، لٰا مُسْتَكْبِراً عَنْ عِبٰادَتِكَ وَ لٰا مُسْتَنْكِفاً وَ لٰا مُتَعَظِّماً، بَلْ أَنَا عَبْدٌ ذَلِيلٌ خٰائِفٌ مُسْتَجِيرٌ". (1)
پی نوشت:
1. توضیح المسائل مراجع، ج1، مسأله 1099 و ذیل مسأله؛ آیت الله شبیری زنجانی، توضیح المسائل، مسأله 1108؛ آیت الله وحید، توضیح المسائل، مسأله 1108؛ آیت الله صافی گلپایگانی، توضیح المسائل، مسأله 1108.