سلام.

من به تازگي سقط جنين داشتم(البته بارداري غير طبيعي .و دقيقا روزي كه بايد پريود ميشدم چيزي شبيه سقط هم داشتم كه پس از آن دكتر گفت هرچه بود سقط شد)اما من نميدانم چه غسلي بايد انجام دهم؟ غسل حيض يا....(حتي اسم غسلش را هم نميدانم)
و اينكه غسل پس از سقط رو در چه روزهايي بايد انجام ميدادم؟
الان بيش از چهل روز از سقط من ميگذرد و الان چه كار كنم؟