با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در این ماه عزیز؛ و تشکر به خاطر ارتباطتان با این مرکز؛
مایعی که قبل از منی از انسان خارج می شود، پاک است و غسل، واجب نیست.
مایعی که در اثر تحریک کم شهوت از انسان خارج می شود، مذی نام دارد و پاک می باشد.
مذی آبی است کمی لزج و چسبنده که نوعاً بعد از تحریک شدن جنسی (مانند دیدن صحنه شهوت‌انگیز، یا فکر کردن درباره آن یا نگاه و صحبت با جنس مخالف و یا بازی با همسر) خارج می‌شود. معمولاً قبل از خروج منی خارج می‌شود و پاک است. غسل و وضو را باطل نمی‌کند. (1)
پی نوشت :
1. آیت الله صانعی، توضیح المسائل ، م 75.