بعد از غسل حیض و در حالیکه روز بعد روزه بودم متوجه شدم لاک روی انگشتم پاک نشده. آیا روزه آن روز من صحیح است و آیا باید غذای روزه را به جا آورم؟ آیا برای روزه روز بعد باید غسل کنم ؟ اگر فراموش کنم که تا اذان صبح روز بعد غسل کنم روزه من صحیح است؟

با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در این ماه عزیز؛ و تشکر به خاطر ارتباطتان با این مرکز؛
با توجه به این که ناخن شما لاک داشته است، غسل تان صحیح نیست و باید غسل کنید.
اما به دلیل این که بقا بر حیض عمدی نبوده، روزه شما صحیح است و فقط نماز های که با غسل باطل خوانده اید را باید قضا کنید. (1)
و روزه آن روزی که غسل حیض را فراموش کرده اید، صحیح است. (2)
پی نوشت ها :
1. آیت الله فاضل ، توضیح المسائل ، م1686.
2. همان ، م1671.