با سلام و خسته نباشید؛ من شرایط پیشاب و تفاوت آن با منی را دانستم که منی سه شرط لذت و فشار و سستی را داشت، و پیشاب به صورت مایعی شفاف است. ولی آیا پیشاب لذج و چسبناک هم می‌شود، یا مایع چسبناک بیرنگی که از مرد خارج می‌شود همان منی است؟ در صورتی که پیشاب تنها، بدون منی از آدم خارج شود روزه‌اش باطل است؟ حتی اگر به قصد (مانند دیدن تصاویر مستهجن) باشد؟

با سلام و تشکر از ارتباط با این مرکز
اگر منظور از پیشاب ادرار باشد ،ادرار چسبناک نیست، ولی گاهی بعد از ادرار رطوبت چسبناک خارج می شود که شباهت به منی دارد. اما نشانه های سه گانه منی را ندارد و حکم منی را ندارد. غسل ندارد و روزه را هم باطل نمی کند. پیشاب نیز روزه را باطل نمی کند و از مبطلات روزه حساب نمی شود.
هم چنین رطوبتی که در اثر تحریک اندک از انسان خارج می شود و نشانه های منی را ندارد، مذی است . مذی پاک است و غسل ندارد و روزه را باطل نمی کند.
از مبطلات روزه فقط خارج شدن منی است .اگر از روی عمد انسان کاری کند که منی خارج شود ،روزه باطل می شود . سایر رطوبت هایی که نشان های منی را ندارد ،خارج شود ،روزه را باطل نمی کند.(1)
پی نوشت:
1.آیت الله تبریزی،توضیح المسائل، مسأله74 و 351.