با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در این ماه عزیز؛ و تشکر به خاطر ارتباطتان با این مرکز؛
در صورتی که خانم در اثر تحریک جنسی در اوج لذت برسد و در آن حالت مایعی با شهوت خارج شود، جنب می شود و غسل دارد و در غیر این صورت غسل ندارد.
توضیح:
هر مایعی که از زن خارج شود، حکم منی را ندارد. اگر زن بر اثر تحریک های جنسی به قدری تحریک شود که به اوج لذت و شهوت جنسی برسد و در آن حال مایعی از او خارج شود، جنب می شود. اگر به اوج لذت نرسد و مایع خارج شود و یا به اوج لذت برسد، ولی مایعی خارج نشود و یا شک کند که مایعی خارج شد یا نه، جنب نمی شود و غسل لازم نیست.
زن اگر یقین به خارج شدن منی پیدا کند، جنب می شود. اگر یقین پیدا نکند، جنب نمی شود. بنا بر این مواقعی که زن بر اثر تحریک های شهوانی مقداری لذت می برد و در آن حال رطوبتی از او خارج می شود، چون به اوج شهوت نرسیده، جنب نمی شود. رطوبت خارج شده هم پاک است و وضو و غسل را باطل نمی کند. نیازی به انجام غسل جنابت نیست. (1)
پی نوشت:
1. آیت الله بهجت، توضیح المسائل، م 350 و استفتائات، ج1، 705 و 800.