همستر شبیه موش است که به عنوان حیوان خانگی نگهداری می کنند آیا مانند موش نجس است؟

پرسشگر محترم با سلام و تشكر از ارتباطتان با اين مركز
همستر نجس نیست و موش هم نجس نیست، لیکن ادرار و فضله همستر و موش نجس است و خوردن گوشت آنها حرام می باشد. و موی آن ها در بدن یا لباس هنگام نماز مانع نماز می باشد.
بنا بر این اگر کسی دست تر به همستر یا موش بزند نجس نمی شود؛ ولی اگر جایی ادرار کند یا فضله خود را بریزد، نجس می شود. (1)
پی نوشت:
1. آیت الله فاضل، توضیح المسائل، مسأله 88 و 826 و 827.