با توجه به اينكه حدود مرزهاي شهر تهران و كرج توسعه يافته و تهران از مرز اكباتان عبور كرده و حتي وردآورد جزء شهرداري تهران محسوب ميشود.از آن سو نيز شهر كرج از منطقه ي گرمدره آغاز شده و تا گلشهر و كمالشهر ادامه مي يابد.بدين ترتيب فاصله 35كيلومتري تهران-كرج تقليل يافته است.
با اين وجود نقل قول هاي زيادي مبني بر شكسته يا كامل بودن نماز در شهرهاي گرمدره،كرج و گلشهر شنيده ميشود و بنده كه براي سفرهاي كاري يا تفريحي به اين شهرها مراجعه مينمايم،مجبورم نماز را به صورتهاي كامل و شكسته ادا كنم.
لذا از اين مركز تقاضا مينمايم، با تحقيقات خود اين ابهام را برطرف نمايد.

این گونه مسائل به تشخیص عرف محل است . باید ببینید که آیا مثلا گرمدره از نظر عرف مستقل از کرج است و یا جزء کرج محسوب می شود. در صورتی که جزء کرج باشد ،باید در سفر از تهران به کرج ، آخرین خانه های تهران که جزء محدوده شهر تهران محسوب می شوند، به عنوان مبدأ و اولین خانه های گرمدره را به عنوان مقصد در نظر بگیرید . ببینید که آیا مسافت بین این ها بیش تر از 21.5 کیلومتر است یا خیر. اگر بود ،رفت و آمد شما مسافرت شرعی محسوب می شود .
اما اگر گرمدره عرفا جزء کرج نبود ،در مسافرت به کرج نباید به عنوان مقصد سفر در نظر گرفته شود، بلکه باید مقصد را ابتدای جایی در نظر بگیرید که عرفا کرج محسوب می شود . (1)

پی نوشت:
1. آیت الله مکارم شیرازی ، استفتائات جدید، ج 2 ،ص 117 ،س 297