فرو بردن آب دهان در ماه رمضان روزه را باطل میکند در صورتی آب در دهانم جمع میشود و باید هر دقیقه ان را بیرون بریزم

پرسشگر گرامي با سلام و سپاس از ارتباطتان با اين مركز
فرو بردن آب دهان در ماه رمضان هر چند زیاد باشد روزه را باطل نمی کند. (1)

پی نوشت:
1. امام خمینی، توضیح المسائل، م 1496. (مطابق با نظر آیت الله خامنه ای).