دختری 21ساله هستم که مدت 1سال خودارضایی دارم،با کوچیکترین چیزی تحریک میشم.همیشه نمازمو سروقت میخونم وتا جایی که بتونم روزه میگیرم تا به گناه نیفتم اما شبها وقت خواب بازم دیوونه میشم واین کار احمقانه رو انجام میدم.تورو خدا کمکم کنید تا دیگه مرتکب این گناه نشم،ممنونم.

با سلام و تشكر از اين كه با اين مركز ارتباط برقرار نموديد:
پيش از هر چيز به شما خواهر گرامي به خاطر اين روحيه خداترسي و پارسا منشي تبريك مي گوييم.
توجه شما را به نكات ذيل جلب مي نمايم:
الف) در درجه اول بايد بدانيد كه آيا هر تحريكي خودارضايي محسوب مي گردد يا نه؟ آيا به صرف سايش و مالش اندام تناسلي خارجي با دست يا اشيا (يا حتي تحريك ذهني بدون هيچ گونه تماس با اشياء ديگر) خودارضايي محقق مي گردد؟ اساساً خودارضايي به چه رفتاري اطلاق مي گردد. تا آن جا كه اين حقير مي دانم هرگونه تحريك جنسي خودارضايي محسوب نمي گردد. مثلا هر مالشي كه به تحريك جنسي نسبي بينجامد خود ارضايي به حساب نمي آيد.
خودارضايي به تحريك جنسي عمدي مي گويند كه فرد را به اوج لذت جنسي (ارگاسم) برساند و لذت هاي ما قبل ارگاسم را به سختي مي توان خودارضايي ناميد.
به تعبيري ديگر خودارضايي در صورتي است كه دختر بخواهد از اين طريق به آخرين درجه تحريك جنسي كه باعث انزال و خروج مني مي گردد برسد حال آن كه دختران مشابه شما كمتر درصدد تحريك تا سرحد انزال هستند.
پس تا اين جا روشن شد كه هرگونه دست ورزي يا اصطكاك اندام تناسلي با اشيا خارجي خود ارضايي محسوب نمي گردد.
البته چه بهتر كه هيچ گونه تحريك جنسي عمدي (با دست يا اشيا) صورت نپذيرد چرا كه اين امور اگر حرام شرعي نباشند حرام روان شناختي و فيزيولوژيك مي باشند.
ب) تا آن جا كه برخي متخصصان مي گويند محل خروج مني در زنان همان مجراي خروج ادرار مي باشد. پس با اين وصف ترشحات دهانه رحم و اندام تناسلي خارجي به هيچ وجه مني محسوب نمي گردند. بديهي است. زنان در شرايط عادي يا تحريكي داراي ترشحات دهانه رحم مي باشند. ولي اين ترشحات با مني يكي نيشتند.
البته نيازي به واكاوي خروج مني از مجاري ادراري نيست و نبايد به صورت وسواس گونه به وارسي هاي بي دليل بعد از هر تحريك پرداخت.
جنابت هم فقط و فقط در صورت يقين به تجربه اوج و خروج مني حاصل مي گردد و اگر كسي شك كند كه تجربه اوج داشته است يا نه؟ يا مني از او خارج شده است يا نه؟ در اين صورت او جنب نشده است و نيازي به غسل جنابت ندارد.
ج) از نقطه نظر روان شناسي هر گونه تحريك جنسي با غير همسر پيامدهاي منفي به دنبال دارد. به عنوان مثال دختري كه به خود تحريكي (هر چند مصداق خود ارضايي نباشد) بيش از حد بپردازد. بعد از ازدواج در امر رضايت جنسي دچار مشكل مي گردد و نمي تواند از طريق رابطه جنسي طبيعي با شوهر به رضايت جنسي برسد.
دختري كه در دوران تجرد از تحريك هاي جنسي بر حذر بوده بعد از ازدواج مي تواند به راحتي به احساس رضايت كامل جنسي دست يابد.
هم چنين اين تحريك هاي خارج از چارچوب باعث افزايش سطح اضطراب و تشديد احساس گناه و تضعيف عزت نفس و ... در فرد مي گردد.
همه اين پيامدهاي روان شناختي به ما حكم مي كنند كه تا حد امكان از امور تحريك زاي جنسي بپرهيزيم.
د) از نقطه نظر جسمي و فيزيكي نيز اصطكاك بيش از حد اندام تناسلي خارجي به خون مردگي در مويرگ هاي اين اندام مي انجامد و باعث تغيير رنگ و تيرگي سلول هاي آن مي گردد.
هم چنين اصطكاك و مالش باعث تغير شكل بد فرمي و زمختي سلول هاي اندام تناسلي خارجي مي گردد. بديهي است اين مساله اضطراب شديدي براي دختر در زمان خواستگاري و دوران عقد به ارمغان مي آورد و به نوبه خود منبع اضطراب جديدي براي او به وجود مي آورد.
ح) همان طور كه درسايت پاسخگو آمده است اضطراب سهم بسزايي در تشديد ميل به خودارضايي يا رفتارهاي شبيه خودارضايي دارد با اين وصف بهتر است براي كاهش اضطراب خود چاره اي بينديشيد و به راه كارهاي مذكور در سايت عمل نماييد.
و) به طور ويژه بر روي نحوه خوابيدن خود (زمان خواب، مكان خواب، وسايل خواب، نحوه قرار گرفتن دستان يا اشيا در هنگام خواب، افكاري كه در هنگام خواب از ذهن شما مي گذرد، احساسي كه بعد از اين افكار براي شما حاصل مي گردد و ....) تمركز نماييد.
مثلاً با يك رصد و واكاوي متوجه مي شويد وقتي كه بسيار خسته هستيد مجالي براي اين كار نمي يابيد پس سعي كنيد فقط وقتي بخوابيد كه بسيار خسته ايد.
يا وقتي تنها مي خوابيد اين گونه ايد پس سعي كنيد تنها نخوابيد.
يا وقتي دستانتان زير لحاف است اين كار را مي كنيد پس هنگام خواب دستانتان را به هيچ وجه زير لحاف نبريد.
يا اين كه با شي خاصي خود ارضايي مي كنيد در اين صورت سعي كنيد آن شي را به طور كامل حذف كنيد يا با شي بي آسيب ديگر عوض كنيد.
يا وقتي كه مثانه تان پر است تحريك مي گرديد پس سعي كنيد قبل از خواب مثانه خود را تخليه نماييد.
يا اين كه نسبت به مكان يا زمان يا شرايط خاصي شرطي شده ايد سعي كنيد اين پيوند شرطي را حذف نماييد.
يا اين كه قبل از خواب وضو بگيريد و قرآن بخوانيد يا يك صفحه از كتاب هاي عبرت انگيز مانند كتاب معاد و برزخ مرحوم دستغيب مطالعه نماييد.
يا اين كه به محض تحريك از رخت خواب بيرون شويد و بر روي صندلي يا مبل بنشينيد يا به سر يخچال برويد يا براي حواس پرتي شروع به نام بردن اشيا داخل اتاق نماييد يا از عدد هزار هفت تا هفت تا كم نماييد و هر موقع اشتباه كرديد بگوييد سوختم و باز از اول اين كار را تكرار نماييد.
يا ده ها و صدها تكنيك ديگر
در هر صورت پاكدامني هزينه دارد و شما نبايد به صرف يك جمله باز ديوونه مي شم كار را تمام شده فرض كنيد اگر به شما بگويند براي هر بار ديوونه شدن شما ده هزار تومان از حساب ميليوني شما برداشت مي كنند فكر مي كنيد تا چند روز مي توانيد به اين ديوونگي ادامه دهيد. پس مي بينيد كه ترك اين رفتارها زياد هم مشكل نيست به شرط اين كه واقعاً بخواهيم.