سلام عليكم؛
مي خواستم بدانم كه آيا فكر كردن و تصور كردن يك عمل غير شرعي گناه است يا نه و اگر نيست پس چه است؟ البته در ميان پرسش و پاسخ ها يه چيز هايي فهميدم اما جوابم هنوز مبهم است.
كمي توضيح ميدهم تا شايد سوالم را بهتر بيان كنم:
چند روز قبل با چند نفر از دوستان بحثي در اين مورد پيش آمد. بحث از آنجا شروع شد كه يكيشون گفت من از اين فكرا زياد ميكنم ولي هيچ گناهي نداره. ايشون ميگن كه: "وقتي من ميخوابم يا بعضي اوقات كه تنها باشم، يه موسيقي باز ميكنم و با هدفون گوش ميكنم و ميرم تو عالم خيال و كم كم در مورد يك نفر جنس مخالف كه در ماهواره يا هر جا ديده ام و ازش خوشم مياد در ذهنم براي خودم يك سريالي ميسازم و حال ميكنم، خلاصه هرچي دلم بخواد تصور ميكنم." و صحنه هاي اونجوري هم داره، از او صحنه هاي غير اخلاقي، حالا بماند.... ولي نيت عمل به اين كار را ندارد و اين كار را فقط در عمل گناه ميداند و مي گويد من فقط فكر مي كنم نه عمل؛ خلاصه اينكه ما از هر دري وارد شديم كه طرف رو بفهمونيم قانع نشد.
حالا من سه تا سوال از شما دارم:
1- كسي كه فكر زنا را بكند و از آن لذت ببرد و تحريك شود اما هيچ گاه وارد عمل نشود و حتي نيت عمل به آن را هم نداشته باشد يعني اگر موقعيت هم باشد اين كار را نكند، حكم آن چيست؟
2- اگر كسي درمورد بستگانش يا همسايگانش يا ناموس دوستش اينطوري كثيف فكر كند و تحريك شود اما با عمل كاري نداشته باشد،حكم آن چيست؟
3- نگاه كردن به فيلم يا عكسي كه از نظر اخلاقي مشكل داشته باشد يا نداشته باشد و كسي با نگاه كردن به آن تحريك شود يا نشود چگونه است؟
ببخشيد كه اينهمه سوال را يكجا پرسيدم، آخه جواب اين سوالات را نميشود در رساله پيدا كرد؛ از زحمات بي دريغ شما كمال تشكر را دارم. خداوند نگهدار شما باشد.

پرسش 1:
مي خواستم بدانم كه آيا فكر كردن و تصور كردن يك عمل غير شرعي گناه است يا نه؟
شرح : سلام عليكم؛ مي خواستم بدانم كه آيا فكر كردن و تصور كردن يك عمل غير شرعي گناه است يا نه و اگر نيست پس چه است؟ البته در ميان پرسش و پاسخ ها يه چيز هايي فهميدم. اما جوابم هنوز مبهم است. كمي توضيح مي دهم تا شايد سوالم را بهتر بيان كنم: چند روز قبل با چند نفر از دوستان بحثي در اين مورد پيش آمد. بحث از آنجا شروع شد كه يكيشون گفت من از اين فكرا زياد مي كنم. ولي هيچ گناهي نداره. ايشون ميگن كه: "وقتي من مي خوابم يا بعضي اوقات كه تنها باشم، يه موسيقي باز مي كنم و با هدفون گوش مي كنم و مي رم تو عالم خيال و كم كم در مورد يك نفر جنس مخالف كه در ماهواره يا هر جا ديده ام و ازش خوشم مياد در ذهنم براي خودم يك سريالي مي سازم و حال مي كنم، خلاصه هر چي دلم بخواد تصور مي كنم." و صحنه هاي اون جوري هم داره، از او صحنه هاي غير اخلاقي، حالا بماند.... ولي نيت عمل به اين كار را ندارد و اين كار را فقط در عمل گناه ميداند و مي گويد من فقط فكر مي كنم نه عمل؛ خلاصه اينكه ما از هر دري وارد شديم كه طرف رو بفهمونيم قانع نشد. حالا من سه تا سوال از شما دارم: 1- كسي كه فكر زنا را بكند و از آن لذت ببرد و تحريك شود. اما هيچ گاه وارد عمل نشود و حتي نيت عمل به آن را هم نداشته باشد. يعني اگر موقعيت هم باشد اين كار را نكند، حكم آن چيست؟
پاسخ:
با سلام و تشکر به جهت ارتباطتان با اين مرکز.
1. به نظر آيت الله مکارم، فکر گناه، تا زماني که در عمل تبديل به گناه نشود، گناه حساب نمي شود و تصور جنسي با زن نا محرم اگر با قصد خارج شدن مني نباشد و با دست خود کاري نکند که مني خارج شود، دراين صورت گناه نيست؛ ولي زمينه گناه را فراهم مي کند و به روح و روان انسان صدمه مي زند و تاريکي در اطراف روان و روح انسان ايجاد مي کند. بهتر است از تصور اين نوع مسائل خودداري شود؛ (1) چون زمينه گناه را فراهم مي کند و روح را آلوده مي سازد. از اين رو، حضرت مسيح(ع) به پيروان خود فرمود: «موسى بن عمران به شما دستور داد زنا نكنيد، اما من به شما سفارش مى كنم فكر زنا را هم نكنيد؛ زيرا كسى كه به زنا بينديشد، مانند كسى است كه در اتاق زيبا و رنگ آميرى شده‏اى، آتش روشن كند. در اين صورت، هر چند ممكن است خانه در آتش نسوزد، اما دست كم دود آن را سياه و خراب مى كند». (2)
بنابراين، بهتر آن است که انسان از تخيلات شهواني و فکر گناه خودداري کند تا روح و فکرش آلوده نگردد و زمينه گناه فراهم نشود.
پي نوشت ها:
1 آ يت الله مکارم، بخشي از مسائل کثير الابتلاء، س 162.
2. غرر الحكم، ج 3، ص 451.

پرسش 2:
اگر كسي درمورد بستگانش يا همسايگانش يا ناموس دوستش اينطوري كثيف فكر كند و تحريك شود. اما با عمل كاري نداشته باشد،حكم آن چيست؟
پاسخ:
با سلام و تشکر به خاطر ارتباطتان با اين مرکز
فکر شهواني با هر نامحرمي که باشد چه آشنا باشد يا بيگانه، در صورتي که در عمل منجر به گناه نشود، به نظر آيت الله مکارم، گناه نيست. (1) ولي همان طوري که در جواب سؤال قبل توضيح داده شد، اين نوع افکار زمينه گناه را فراهم مي کند، دست کم روح خود انسان را آلوده مي کند.
پي نوشت:
1 . آيت الله مکارم، بخشي از مسائل کثير الابتلا، س162.

پرسش 3:
نگاه كردن به فيلم يا عكسي كه از نظر اخلاقي مشكل داشته باشد يا نداشته باشد و كسي با نگاه كردن به آن تحريك شود يا نشود چگونه است؟ ببخشيد كه اين همه سوال را يكجا پرسيدم، آخه جواب اين سوالات را نمي شود در رساله پيدا كرد؛ از زحمات بي دريغ شما كمال تشكر را دارم. خداوند نگهدار شما باشد.
پاسخ:

1- نگاه کردن به فيلم و عکس نامحرم در صورتي که فيلم و عکس تحريک کننده باشد و يا با قصد لذت جنسي نگاه کند حرام است، اما اگر فيلم و عکس نامحرم تحريک کننده نباشد و از آشنايان هم نباشد و انسان با قصدلذت نگاه نکند اشکال ندارد(1)
پي نوشت:
1. سؤال تلفني(7840001-0251) از دفتر آيت الله مکارم شيرازي. و.آيت الله مکارم، احکام بانوان، سؤال191.