مثلا در حین حمام کردن یا بعد از حمام کردن در حالی که بدن خیس است.

با سلام و تشکر به خاطر ارتباطتان با اين مرکز !
غسل کردن با بدن خیس اشکالی ندارد. انسان می تواند بعد از حمام در حالی که بدن او خیس است ، غسل کند.
از شرائط غسل یا وضو، خشک بودن نمی باشد، منتها هنگام غسل هر عضو باید همان عضو پاک باشد و اگر اعضای غسل نجس باشد ، باید در غسل ترتیبی پیش از غسل هر عضو؛ همان عضو آب کشیده شود و بعد غسل کند و غسل صحیح است ؛هر چند اعضاء غسل خیس باشد. (1)
پی نوشت:
1. آیة الله مکارم شیرازی، توضیح المسائل، مسأله 389.