پرسش 50 . آثار و نشانه‏هاى قبولى توبه چیست؟ از کجا بفهمیم که خداوند توبه ما را قبول کرده‏است؟

اگر توبه واقعى صورت گیرد، قبولى آن از طرف خداوند قطعى است، چون خداوند فرموده: « وَ هُوَ الَّذِى یَقْبَلُ التَّوْبََْ عَنْ عِبادِهِ وَ یَعْفُوا عَنِ السَّیِّئاتِ؛ او است که توبه را ازبندگانش پذیرا مى‏شود و گناهان را مى‏بخشد» .212 از آن‏جا که وعده خدا تخلف ناپذیراست،
براى انسان یقین حاصل مى‏شود که توبه همان، و قبولى همان. هیچ حالت انتظارى براى قبولى توبه نیست.
امام على علیه السلام مى‏فرماید: « به هر کس چهار چیز اعطا گردد، از چهار چیز محروم نمى‏گردد:
1- هر کس توفیق دعا پیدا کند، از اجابت آن محروم نخواهد بود.
2- هر کس توفیق توبه به‏دست آورد، از قبولى آن محروم نمى‏گردد.
3- هر کس به استغفار توفیق یابد، از بخشش گناهان محروم نخواهد بود.
4- هر کس نعمت‏هاى الهى را شکرگزارى نماید، از افزون شدن آن‏ها محروم نخواهد شد» .213