پرسش 3 . فرق توبه با استغفار چیست؟

توبه در لغت به معناى رجوع و در اصطلاح به معناى پشیمانى از گناه و برگشتن از معصیت است، ولى استغفار در لغت به معناى طلب پوشاندن و
مستور کردن و در اصطلاح به معناى درخواست آمرزش از خداست.12 پس این دو از نظر معناى لغوى و اصطلاحى، کاملاً متفاوت‏اند.
اما کار برد این دو واژه در آیات و روایات: بعضى از آیات قرآن، بیانگر جدایى و ناهمگونى معناى توبه و استغفار مى‏باشد، مانند: « وَیا قَوْمُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ ثُمَّ تُوبُوا اِلَیْهُ »13 اما در مواردى، استغفار به جاى توبه به کار رفته‏است که چه بسا وحدت معنایى و همگونى را نشان مى‏دهد، انند: « وَلَوْأَنَّهُمْ اًّذْظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جائُوکَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوّاباً رَحِیماً »14. سخن اصلى آیه درباره استغفار است، ولى از آخر آن، توبه استفاده مى‏شود، زیرا اگر استغفار به معناى توبه نبود، در آخر آیه مى‏گفت: « لَوَجَدُوا اللهَ غَفُاراً رَحِیماً » اما این مورد را مى‏توان این گونه توجیه کرد: اگر استغفار به جاى توبه به کار رفته، به خاطر آن است که استغفار گونه‏اى از اظهار توبه و ندامت مى‏باشد، یا از آن جهت است که انسان پس از پشیمانى کامل، از خداوند درخواست بخشش و عفو مى‏کند، پس این دو ملازم یکدیگرند یا یکى از دیگرى پیش مى‏افتد، مقدّم ولى یکى نیستند.15 پس به حسب کاربرد هم مى‏توان گفت که استغفار و توبه دو مقوله جدا از هم مى‏باشند.
تفاوت‏هاى اساسى استغفار و توبه
1- بین توبه و استغفار، نسبت عموم و خصوص مِنْ وجه است، زیرا از جهت این‏که عزم برترک گناه از ارکان یا شرایط توبه است، اما شرط استغفار نیست، پس استغفار اعم از توبه است. از سوى دیگر استغفار وابسته به لفظ است اما در توبه نیاز به لفظ خاصى نیست، پس توبه اعم از استغفار است. در جایى که توبه و ندامت با استغفار اظهار شود و با عزم برترک گناه توأم گردد، هم استغفار است و هم توبه.
2- استغفار نوعى دعا است، چنان‏که امام صادق(ع) فرمود: « استغفار جامع‏ترین دعاها است» .16 در حالى که توبه، از مقوله دعا به شمار نمى‏رود.
3- توبه تنها از شخص تائب (توبه کننده) صورت مى‏گیرد و نیابت بردار نیست اما استغفار (طلب آمرزش) از طرف دیگرى به نحوه نیابت نیز ممکن است، همان‏طور که یعقوب براى فرزندانش استغفار کرد و یا فرشتگان براى مؤمنان و پیامبر و اولیاى الهى براى پیروان خود طلب مغفرت و بخشش مى‏کنند.
4- استغفار یک عمل مستحبى محسوب مى‏شود، اما توبه واجب و فریضه است.