مقدمه

گوهر اسلام، رساندن انسان به خوشبختى و کمال لایق و نجات اوست، و آموزه‏هاى اخلاقى اسلام در سایه معارف ژرف دینى، مهم‏ترین نقش را در ایفاى این هدف برعهده دارد.
این آموزه‏ها از منبع غیر قابل تردید (لاریب فیه) و بى‏همتاى خالق هستى نشأت گرفته که داننده اسرار جان و جهان و نیازهاى آدمى در زندگى فردى و اجتماعى، مادى و معنوى است.
نیاز انسان به ارتباط پیوسته با آفریننده گیتى و منبع فیض گسترده، هم سرشته در فطرت و درون آدمى است، هم نیازى براى سراسر زندگى و هم ناموس آفرینش است که: اى انسان‏ها، همه نیازمند خدایید و او بى‏نیاز و ستوده است.
اما براى بریدن این ارتباط و خشکاندن ریشه وجود آدمى و گسستن ارتباطش با منبع فیض و از بیخ بر کندن درخت زیباى وجود انسان، رهزنان بسیار در مسیر حیات او قرار مى‏گیرند و بر او هجوم مى‏آورند، و سرانجام او را به انجام کارى وامى‏دارند که به درخت سبز و زیباى وجودش آسیب جدى
وارد مى‏کند. در این هنگام یأس و نومیدى بر وجود انسان چیره مى‏شود.
آیا این درخت زیبا مى‏تواند طراوت دوباره یابد؟ آیا شادابى و سرزندگى گذشته را باز خواهد یافت؟ آیا از منبع فیض الهى دور گشته و امیدى نیست؟ یا راه بازگشت دارد؟ اما این نداى حضرت دوست: »اى کسانى که برخود اسراف و زیاده روى در گناه کرده‏اید! از رحمت خداوند مأیوس نگردید، او تمام گناهان را مى‏بخشد«، همانند نسیمى شادى بخش بر درخت وجود انسان وزیدن مى‏گیرد و یأس و ناامیدى را از جان آدمى مى‏زداید و دشمن قسم خورده او را مأیوس مى‏سازد؛ جانى دوباره بر کالبد زخمى وجود آدمى مى‏دمد و انسان مشتاق را به سوى پیوند دوباره با منبع فیض مى‏کشاند.
معرفى گذراى اثر کنونى:
کتاب حاضر اثر نویسنده گرامى جناب حجت‏الاسلام آقاى محمد سبحانى‏نیا با عنوان توبه، تولدى دوباره است که پس از بررسى و تنظیم دوباره سؤالات ارسالى به این مرکز و ارایه پاسخ‏هاى مفید و ارزشمند تدوین یافته‏است. در این‏کتاب تلاش شده تا پاسخ‏ها از نظر محتوا و تازگى مطالب از اتقان و جامعیت کافى برخوردار باشند که به نظر مى‏رسد مؤلف در این جهت از توفیق خوبى برخوردار بوده‏است.
این اثر، اولین مجموعه از پرسش‏ها و پاسخ‏هاى این مرکز امید است. به یارى خداوندمنان، در آینده مجموعه‏هاى دیگرى نیز در موضوعات اخلاقى و تربیتى، کلامى و اعتقادى، تاریخ و سیره و ... تقدیم خوانندگان عزیز گردد.
در پایان برخود لازم مى‏دانیم از زحمات و پشتیبانى حجت‏الاسلام جناب آقاى حسین دیبا، مدیریت محترم واحد و نیز پشتیبانى مدیران محترم مرکز و همکاران گرامى تشکر و قدردانى نمائیم.
سیدمحمد اکبریان
مدیر پژوهش واحد پاسخ به سؤالات
فروردین 1384