سخن آغازین

همواره زندگى آدمى، به ظلمت و غفلت و لغزش آمیخته است و تنها چاره او چنگ زدن به توبه و بازگشت به خداست، از این رو هیچ سرمایه‏اى در زندگى چون توبه، کارساز نیست. توبه، آغاز راه سالکان و سرمایه رستگاران و نخستین گام مریدان و
گزینش نخست مقربان است. توبه در گشایش رحمت بى‏پایان الهى به روى آدمى است تا بدین وسیله مسیر آینده خویش را سامان دهد و روحى تازه به کالبد بى‏جانش بدمد و تولدى دوباره پیدا نماید.
با توجه به جایگاه رفیع توبه در فرهنگ اسلامى و همه جانبه بودن آن - که از ابعاد مختلف کلامى، تفسیرى، اخلاقى و فقهى قابل بحث و بررسى است - و نظر به پرسش‏هاى متنوعى که درباره توبه در جامعه مطرح مى‏باشد، برآن شدم تا با بهره‏گیرى از منابع اسلامى و نظریات اندیشوران، در [یک مجموعه] پاسخگوى پرسش‏هاى متعدد پویندگان حقیقت باشم. گر چه درباره توبه از سوى پژوهشگران کتاب‏هاى مختلفى تألیف گردیده، اما این موضوع به صورت پرسش و پاسخ در یک کتاب مستقل ارایه نشده است.
براى پر کردن خلأموجود، به سفارش واحد پاسخ به سؤالات دفتر تبلیغات اسلامى، مجموعه حاضر را با رعایت دو اصل اختصار و ساده نویسى، تنظیم و تقدیم خوانندگان مى‏نمایم. آن چه پیش رو دارید بخشى از پرسش‏هایى است که درباره توبه، طى سالیانى چند، به واحد مربوطه رسیده‏است. امید این نوشتار، براى جویندگان حقیقت سودمند باشد.
از خوانندگان ارجمند تقاضا دارم با طرح نظریات و ارائه کاستى‏ها، این اثر را از لطف و عنایت خود محروم نکنند و نظریات خود را از طریق صندوق پستى 37185-197 بیان فرمایند.
در صدد هستیم به تدریج مجموعه‏هایى از این دست را تقدیم جوانان پاک سرشت و پرسشگر نماییم. در پایان برخود فرض مى‏دانم از تلاش‏هاى مخلصانه مدیر محترم واحد جناب حجت‏الاسلام دکتر دیبا و همکاران گرامى حجج اسلام سیدمحمد اکبریان و علیرضاانصارى که در آماده‏سازى این اثر نقش داشته‏اند، تشکر و قدردانى نمایم.
محمد سبحانى‏نیا
فروردین 1384