پاسخ ارائه شده به سؤالِ یک پرسشگر با مشخصات خاص است. در صورتی که سؤال یا ابهامی برای شما ایجاد شده از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.

من در حال روزه با خود ور می رفتم که ناگهان منی از من خارج شد، در حالی که به هیچ وجه قصد نداشتم تا مرحله ی انزال پیش بروم. این چه حکمی دارد؟

پاسخ:
2با سلام و تشکر به خاطر ارتباط تان با اين مرکز
اگر قصد خارج شدن مني را نداشتيد و عادتا با اين مقدار ور رفتن با خود از شما مني خارج نمي شده، وبي اختيار ناگهان مني خارج شده است، روزه باطل نيست
اما اگر عادتا با اين مقدار ور رفتن با خود، مني خارج مي شده و يا قصد خارج شدن مني را داشتيد و يا کاري کرديد که بي اختيار مني خارج شده است ،يعني ور رفتن با خود را هرچند بدون قصد خارج شدن مني آن قدر ادامه داده باشيد که بي اختيار مني خارج شده باشد، روزه باطل مي شود.(1)
پي نوشت:
1. آيت الله گلپايگاني، توضيح المسائل، مسأله1597 و 1598و1604