پاسخ ارائه شده به سؤالِ یک پرسشگر با مشخصات خاص است. در صورتی که سؤال یا ابهامی برای شما ایجاد شده از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.

آيا ممکن است الان شرط فشار را انسان احساس کند، ولي مدتي بعد آبي از او خارج شود؟آيا آن آب مني است؟

پرسشگر گرامي با سلام و سپاس از ارتباطتان با اين مرکز
آري ممكن است كه مني با جهش و لذت از مجراي خود حركت كند، اما انسان با فشار زياد(با دست و يا ...) كاري كند كه همان لحظه از انسان خارج نشود و پس از مدتي از انسان خارج شود.که غسل واجب مي شود
در هر حال آبي كه شرايط مني را دارد، مني محسوب مي شود . اگر برخي شرايط را نداشته باشد، مني نيست.
در صورت شك نيز ، حكم مني را ندارد.
البته اگر يقين به خروخ مني پيدا شود، جنابت حاصل است و غسل واجب .(1 )
پي نوشت:
1 . توضيح المسائل ،ص 235 ،مساله 351 و352 .