از سوی بخش پشتیبانی علمی مرکز برگزار شد:
در این نشست علمی رویکردهای مختلف به احادیث طینت با محوریت پاسخگویی به سوالات دینی بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، در این نشست که از سوی گروه کلام مرکز برگزار شد، حجت الاسلام والمسلمین آرین پور رویکردهای مختلف به احادیث طینت و نسبت آنها با اختیار انسان را بیان کرد.

وی گفت: به طور كلي مي توان محتواي روايات طينت را در سه بخـش سـاماندهـي كـرد؛ یک، رواياتي كه به شكل گيري طينت ها و سنخ طينت مؤمن و كافراشاره مـي كنـد؛ دو، رواياتي كه به اختلاط و امتزاج طينت مؤمن و كافر تصـريح مـي كننـد و سه، رواياتي كه در آنها بعد از بيان شكل گيري طينت ها به بحث اخراج ذرات اصـحاب يمـين و اصحاب شمال وتكليف آنها نيزاشاره شده است.

وی در انتها با بیان رویکرهای مختلف به طینت به بررسی هر یک پرداخت.

درخور ذکر است نشست‏های علمی در بخش‏ پشتیبانی علمی مرکز در گروه های قرآن و حدیث، احکام، اخلاق، مشاوره، کلام و تاریخ، با رویکرد پاسخگویی به طور پیوسته با حضور اساتید مبرز برگزار می‏شود.