بحران جهانی کرونا، نه فقط رنسانسی برای دین و معنویت اصیل اسلامی نیست بلکه می تواند زنگ بیدارباشی باشد برای جریان علم زده و تغییر سبک زندگی غربی.

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.