چه ایرادی داره در عین پذیرش خدا، به دین خاصی پایبند نباشیم؟

چه ایرادی داره در عین پذیرش خدا، به دین خاصی پایبند نباشیم؟
نمایش در: 
نمایش بخش گالری

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.