امامان قبلی، با خلفا «بیعت کردند» تا با پرهیز از تنش و درگیری، اصل اسلام حفظ شود؛ و امام حسین علیه السلام بایزید «بیعت نکرد» تا اسلام حفظ شود.
نمایش در: 
نمایش در صفحه اول سایت

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.