از سوی گروه قرآن و حدیث مرکز ملی پاسخگویی برگزار شد؛
در این نشست علمی مشترک بین گروه قرآن و حدیث مرکز ملی پاسخگویی و مؤسسه سید مرتضی(ره) به تشریح ابعاد، اهمیت و کارکردهای تخریج در روایات اشاره شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، حجت الاسلام عباس محمودی «استاد حوزه علمیه و از کارشناسان مرکز ملی پاسخگویی»، به تشریح ابعاد، اهمیت و کارکردهای تخریج در روایات پرداخت.

ایشان موضوع چیستی تخریج، کارکردها، دامنه و ابعاد اعتبار سنجی احادیث را تببین کرده و سپس در باره کارکردهای تخریج در اعتبارسنجی سند، منبع، متن و محتوا، به مصادیق و نمونه های آن در روایات اشاره نمود.