نذر بدون اجازه همسر و وجوب عمل به آن

نذر بدون اجازه همسر و وجوب عمل به آن
نمایش در: 
نمایش بخش گالری

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.