روزه، فلسفه روزه، گرسنگی، فواید روزه‌داری، ضررهای روزه‌داری، امساک.

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.