پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
وظیفه برای غسل شرعی اموات کرونایی چیست؟

با توجه به خطر بسیار بالای ویروس کرونا وظیفه برای غسل شرعی اموات کرونایی چیست؟شستشوی با آب ممکن است آلودگی بیشتر افراد و جامعه را در پی داشته باشد.

پاسخ: در صورتیکه با حفظ رعایت اصول بهداشتی و استفاده از وسایل محافظتی پزشکی مانع ابتلا و آلودگی بیشتر افراد شود، باید غسل و سایر واجبات انجام شود، و در صورت عدم امکان غسل، تیمم بدل از غسل داده شود.