موارد اندکی از شل حجابی (که بیشتر از روی ناآگاهی بود) در صدر اسلام و حکومت رسول خدا صلی‌الله علیه وآله وجود داشته است که با ارشاد و امربه‌معروف اصلاح می‌شد.

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.