چطور می‌توانید کسی را به خاطر عقیده شخصی خودش اعدام کنید؟! او چه خطری برای اسلام و جامعه اسلامی دارد؟!

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.