آیا نسل قبل از انقلاب باعث پیروزی جنگ شدند و نسل بعد از انقلاب چگونه اند؟

چگونه بود این نسل(پهلوی) نسلی که نه ستاد نماز. نه ستاد امر به معروف و نه بر در و دیوار ایه و حدیث و روایت. نه نماز جمعه نه هرروز در رادیو و تلویزیون اش روایت اخلاق دین داری درس انسانیت خبری بود آن نسل سینمای فارسی را داشت. عرق فروشی سر خیابان رو داشت اما برای رفتن یا نرفتن مختار بود. این نسل دمار از روزگار لشکر عراق در آورد. فقط اینگونه آزادی و این طرز تفکر میتواند برخورد با زیردست باید چگونه باشد نسل گذشته براستی و به دور از ریا و نفاق اخلاق گرا و آزاده بودند که امتداد راه پوریای ولی تختی در مسیری سبز تا نپال هم کشیده میشود... اخلاق و جوانمردی را با بخشنامه و دستور نمی توان در جامعه جاری کرد

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.