نظارت استصوابی شورای نگهبان باعث حذف برخی از کاندیداها میگردد بهتر نیست برای انتخاب واقعی و امکان شرکت بیشتر کاندیداها از این گزینش صرفنظر کرد؟

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.