برخی می گویند جمهوری بودن در اصل جمهوری اسلامی یکی از دو رکن است اما چطور می شود با انتخابات فرمایشی این رکن را پیاده کرد؟

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.