وجود و هدایت باطنی امام می‌تواند مانع بروز بسیاری از بلایایی باشد که از عدم تبعیت از اوامر شریعت سرچشمه می‌گیرد.
نمایش در: 
نمایش بخش گالری

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.