برای بحث حجاب افرادی توجیه می‌گویند که انسان را نباید مجبور با کاری کرد و هر کس آزاد است چگونه این عقیده را نقد کنیم؟

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.