در قرآن تنها مجازات مرتد، «حبط اعمال» بوده است؛ وقتی حکمی در قرآن نیامده، چرا از پیش خود اینقدر خشن با مرتدان برخورد می کنید؟

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.