نماز عید فطر

خطبه های نماز عید مانند خطبه های نماز جمعه جزء نماز محسوب می شود. اینکه در رساله و مفاتیح در مورد خطبه ها چیزی ذکر نشده، به این جهت است که نماز عید در زمان ...
مطلب ارسالی شما بعد تایید مدیریت در سایت نمایش داده خواهد شد.